Poznámka k VIDEOVZORŮM: Ve videoukázkách je použitý americký způsob pletení - tedy příze je vedená z pravé ruky. To nic nemění na postupu pletených ok ani na výsledném vzhledu pleteného vzoru. Pleteme podle popisů klasickým způsobem - tedy přízi vedeme z levé ruky.

Značky v popisech


 1 oko hladcevideo ukázka
   1 oko hladce za zadní nit (anglicky hladce)video ukázka
   1 oko obracevideo ukázka
   1 oko hladce, v rubových řadách plést hladce (vzniká tzv. oboustranný nebo vroubkovaný žerzej)
  1 oko obrace, v rubových řadách plést obrace (vzniká také vroubkovaný žerzej)
  Tři oka hladce 3 rozpletená oka upleteme hladce, na rubu obrace
  1 oko přidat za zadní nit  1 oko přidat za příčnou nit (nahodit), v rubových řadách plést obrace
   1 oko přidat nabráním příze (v rubových řadách upleteme obrace)video ukázka
   1 oko přidat za příčnou nit (nahodit), v rubových řadách plést hladce
   1 oko přidat (nahodit) obtočením jehlice přízí, na rubu uplést obracevideo ukázka
   1 oko přidat (nahodit) obtočením jehlice přízí, na rubu uplést hladce
   1 oko rozplést na 2 okavideo ukázka
  1 oko hladce do oka předchozí řadyvideo ukázka
   1 oko sejmout přetažením hladcevideo ukázka
   1 oko sejmout přetažením obracevideo ukázka
   Prázdný čtverec: má jen grafický význam, nemá žádný význam pro pletení. Oka pletená za touto značkou bezprostředně navazují na oka pletená před ní.
   nopek: 1) z jednoho oka vypleteme 5 ok, obrátíme, přepleteme obrace, obrátíme, oka spleteme v jedno oko - viz videoukázka. 2)  s pomocí háčku - háčkem rozplést oko (vpíchnutím střídavě zepředu a zezadu) na 7 ok, kr.sl. stáhnout do 1 oka, vpíchnout do spodní části nopku zezadu, sháčkujeme krátkým sloupkem a vzniklé oko navlékneme na jehlici. videou kázka
 Dvojité nahození  Dvojité nahození
 jednoduché přetažení: 1 oko sejmeme hladce, 1 oko upést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhneme  Jednoduché přetažení: 1 oko sejmeme hladce, 1 oko upést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnemevideo ukázka1,video ukázka2
 2 oka spojit hladce  2 oka spleteme hladcevideo ukázka
  2 oka spojit obrace  2 oka spleteme obracevideo ukázka
 3 oka spojit hladce  3 oka spleteme hladce 
 3 oka spleteme takto: 1 oko sejmeme hl., 2 oka spleteme hl., sejmuté oko přes ně přetáhneme.  3 oka spleteme takto: 1 oko sejmeme hl., 2 oka spleteme hl., sejmuté oko přes ně přetáhneme.video ukázka
 3 oka spleteme takto: 2 oka sejmeme hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhneme  3 oka spleteme takto: 2 oka sejmeme hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnemevideo ukázka
  Tři oka spojit obrace3 oka spleteme obrace
  Jedno oko rozplést na 3 Jedno oko rozplést na 3: 1 oko uplést hladce, ale nespustíme oko z levé jehlice, znovu do stejného oka upleteme 1 oko obrace (viz videukázka), znovu necháme původní oko na levé jehlici a potřetí do stejného oka upleteme 1 oko hladce. Pak teprve spustíme oko z levé jehlice a na pravé jehlici máme 3 nová oka.video ukázka
   4 oka spojit takto: 2 oka spleteme hladce v jedno oko, další 2 oka spleteme hladce a první oko přetáhneme přes druhé
  4 oka spleteme hladce
  
(tato značka ještě není obsažena v PDF verzi)
Jedno oko rozplést na 5: 1 oko uplést hladce, ale nespustíme oko z levé jehlice, znovu do stejného oka upleteme 1 oko obrace, znovu necháme původní oko na levé jehlici a do stejného oka upleteme ještě 1 oko hladce, 1 obrace a 1 hladce. Pak teprve spustíme oko z levé jehlice a na pravé jehlici máme 5 nových ok.
  
(tato značka ještě není obsažena v PDF verzi)
5 ok spojit takto: 2 oka sejmeme hladce, následující 3 oka spleteme hladce a sejmutá oka přes ně přetáhneme.
  7 ok spleteme hladce
 1x1 vlevo  2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
 1x1 vpravo  2 oka překřížit vpravo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
   2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce za zadní nit
   2 oka překřížit vpravo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 1 oko hladce za zadní nit a oko z pomocné jehlice hladce
   2 oka překřížit vlevo: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce, pak oko z pomocné jehlice sejmeme na pravou jehlici bez pletení
 3 oka překřížit vlevo (jedno přes dvě): 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 1 oko z pomocné jehlice hladce
 3 oka překřížit vpravo (jedno přes dvě): 2 oka na pomocnou jehlici za práci, 1 oko hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice hladce
   3 oka překřížit vlevo (dvě přes jedno): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, 2 oka z pomocné jehlice hladce, lze křížit i bez pomocné jehlice- viz videoukázkavideo ukázka
   3 oka křížit vpravo (dvě přes jedno): 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace
  
  
3 oka křížit takto: 1 oko na pomocnou jehlici před práci, 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 1 oko uplést hladce za zadní nit, oko ze
zadní pomocné jehlice uplést hladce za zadní nit, oko z přední
pomocné jehlice uplést hladce za zadní nit. Druhý obrázek znázorňuje stejný postup, jen oka jsou pletená klasicky hladce.

    křížení 4 ok vlevo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice hladce
    křížení 4 ok vpravo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce
 4 oka křížit vlevo (jedno přes tři): 1 oko na pomocnou jehlici před práci, 3 oko hladce, pak oko z pomocné jehlice hladce
 4 oka křížit vpravo (jedno přes tři): 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 1 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce
   4 oka křížit vlevo(tři přes jedno): 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 oko obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce
   4 oka křížit vpravo (tři přes jedno): 1 oko na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace
   5 ok křížit vlevo (tři přes dvě): 3 oka na pomocnou jehlici před práci,
2 oka obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce

   5 ok křížit vpravo (tři přes dvě): 2 oka na pomocnou jehlici za práci,
3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice obrace

   6 ok křížit vlevo: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce
   6 ok křížit vpravo: 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce
  6 ok křížit vlevo: 3 oka na pomocnou jehlici před práci, 3 oka uplést (1hladce-1obrace-1hladce), pak oka z pomocné jehlice uplést
(1hladce-1obrace-1hladce) 

  6 ok křížit vpravo: 3 oka na pomocnou jehlici za práci, 3 oka uplést (1hladce-1obrace-1hladce), pak oka z pomocné jehlice uplést
(1hladce-1obrace-1hladce)

   7 ok křížit doleva (3 přes 4): 3 oka nabrat na pomocnou jehlici před práci, následující 4 oka uplést hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice uplést hladce
  7 ok křížit doprava (3 přes 4): 4 oka nabrat na pomocnou jehlici za práci, následující 3 oka uplést hladce, pak 4 oka z pomocné jehlice uplést hladce
   8 ok křížit doleva: 4 oka nabrat na pomocnou jehlici před práci, následující 4 oka uplést hladce, pak 4 oka z pomocné jehlice uplést hladce
   8 ok křížit doprava: 4 oka nabrat na pomocnou jehlici za práci, následující 4 oka uplést hladce, pak 4 oka z pomocné jehlice uplést hladce
   10 ok křížit doleva: 5 ok nabrat na pomocnou jehlici před práci, následujících 5 ok uplést hladce, pak 5 ok z pomocné jehlice uplést hladce
    10 ok křížit doprava: 5 ok nabrat na pomocnou jehlici za práci, následujících 5 ok uplést hladce, pak 5 ok z pomocné jehlice uplést hladce
       h                 12 ok křížit vpravo: 6 ok na pomocnou jehlici za pleteninu, 6 ok upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce
 Křížit 9 ok vpravo 9 ok křížit vpravo (pět přes čtyři): 4 oka na pomocnou jehlici za práci,
5 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce


STRUČNÝ SLOVNÍČEK ANGLICKÝCH VÝRAZŮ A ZKRATEK
POUŽITÝCH VE VIDEOUKÁZKÁCH
CAST ON (CO)                   =  ZAČÍT NA, NAHODIT
KNIT (K)                             = HLADCE
PURL (P)                             = OBRACE
SLIP (S, SL)                        = SEJMOUT OKO
WYIF                                   = VEDEME PŽÍZI VPŘEDU
WYIB                                  = VEDEME PŘÍZI VZADU
DROP ST                            = SPUSTIT OKO
PICK UP                              = NABRAT OKO
ST, STS                                = OKO, OKA
ALL                                     = VŠECHNO
MULTIPLE OF                    = NÁSOBEK
ROW                                   = ŘADA
NEXT                                  = DALŠÍ, PŘÍŠTÍ
WRAPPING                        = OBTOČENÍ
YARN                                 = PŘÍZE
TWICE                                = DVAKRÁT
3 TIMES                             = 3 KRÁT
NEEDLE (L/R)                   = JEHLICE (LEVÁ/PRAVÁ)
REPEAT (REP) FROM      = OPAKOVAT OD
TO END                              = DO KONCE
TO LAST 3 STS                  = K POSLEDNÍM 3 O.
FLOWER STITCH              = KVĚTINOVÝ MOTIV (VZOREK)
SPRING                              = PRAMEN
RIGHT SIDE (RS)              = LÍCOVÁ STRANA, LÍC
WRONG SIDE (WS)          = RUBOVÁ STRANA, RUB
MAIN COLOR                   = HLAVNÍ BARVA
LEFT TWIST (LT)             = 2 OKA PŘEKŘÍŽIT VLEVO
RIGHT TWIST (RT)          = 2 OKA PŘEKŘÍŽIT VPRAVO
YARN OVER (YO)           = 1 OKO NAHODIT
KNIT 2 TOGETHER (K2TOG)   = 2 OKA SPLÉST HLADCE